Navigation Menu
NR–5

NR–5

Aparat Fotograficzny

WSKAZÓWKA –  cz. 5

Ewangelicki K _ _ _ _ _ Ł w obiektywie ujrzycie.

W kolejnym aparacie historia kupców jest pokazana,

Którzy swe towary w podcieniach prezentowali od rana.

Tam dalszą cześć zadania otrzymacie.,


 

Kościół Ewangelicki
Niegdyś, w miejscu obecnego skwerku znajdującego się po wschodniej stronie ratusza, znajdował się kościół ewangelicki. Prace nad jego budową rozpoczęły się w 1818 roku. Po pięciu latach budowa została ukończona, a dnia 3 sierpnia 1823 roku odbyło się uroczyste poświęcenie nowego domu bożego. Koszt wzniesienia kościoła wyniósł 16 751 talarów i 15 groszy. Budowla była otynkowana i posiadała wąskie okna ostrołukowe, najprawdopodobniej wzorowane na gotyckich budowlach okresu średniowiecza. Wąska wieża, na szczycie spłaszczona, dumnie panowała nad rynkiem. Kościół służył potrzebom religijnym parafii ewangelickiej do 1945 roku, później stał nieczynny. W latach 1955–1957 ze względu na zły stan techniczny świątynia została rozebrana.

Spis punktów

loga